A NAP KÉPE: PULA, Borromei Szent Károly Templom

A falu papját 1333-ban említik először.Korai temploma, amely a temető bejáratától délre állt, a törökkorban elpusztult.

1746-ban a német telepesek költöztek a településre.Szent Vendel tiszteletére szentelt templomát a falu közössége építette 1751 előtt.Mai, késő barokk stílusú templomát gróf Eszterházy Károly egri püspök építette, amelyet a kapu feletti zárókövön levő C.C.E.1797 felirat is megörökít.

Terveit Pauly Mihály pápai építőmester készítette. Az egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom elegáns homlokzatának legmeghatározóbb vonása a főpárkány feletti, két kővázával díszített íves oromzat és felette a fejezetes pilaszterekkel tagolt, óraíves, törtvonalú sisakkal koronázott torony.

Belső térképezése és berendezése is igényesen kialakított.Kétszakaszos csehsüvegboltozattal fedett hajóban a hevederívek konkáv ívvel előreugró pillérekből indulnak.Szószéke sajátos, négyzetes alaprajzú, klasszicizáló késő barokk munka, mellvédjén a magvető ábrázolásával.A sekrestyeajtó tölgyfából készített, kő tokban elhelyezett eredeti darab.A keresztelőkút vörösmárványból készült, fából faragott felső részén Jézus keresztelését ábrázoló szoborcsoport van.Az oltárkép megfestésére a pápai Scweighardt Tóbiás képíró kapott megbízást, a minta a váci templom képe volt.A főoltárkép Borromei Szent Károlyt ábrázolja.Védett műemlék.

Borromei Szent Károly Templom 8300.hu
Borromei Szent Károly Templom copy right 8300.hu


Facebook Comments
Close
%d blogger ezt szereti: