Nincs rongálás közös tulajdonra

A Veszprémi Törvényszék másodfokú tanácsa felmentette a vádlottat a rongálás vétségének vádja alól, és a pótmagánvádlót kötelezte a védő költségeinek megtérítésére.

A járásbíróság  ítéletében megállapított tényállás szerint a vádlott (aki a társasház egyik lakásának tulajdonosa) a társasház osztatlan közös tulajdonában álló platánfa legallyazásával a fa értékét csökkentette, és ezzel kárt okozott. A kár mértékét az elsőfokú bíróság – az ügyben kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján – 337.500 Ft-ban határozta meg, amelynek megtérítésére a vádlottat kötelezte. A vádlottat a bűncselekmény elkövetése miatt alkalmazható legenyhébb szankcióként megrovásban részesítette, mivel megítélése szerint a cselekmény az elbíráláskor már nem volt veszélyes a társadalomra (arra is figyelemmel, hogy a megrongált fa időközben újra kihajtott).  Kötelezte továbbá a vádlottat a kártérítési igény illetékének és a pótmagánvádló jogi képviselője költségének megtérítésére is.

A törvényszék azonban ítéletében rámutatott arra, hogy közös tulajdon tekintetében rongálás nem valósítható meg a tulajdonostársak részéről, ami természetesen nem zárja ki, hogy a kárigényt polgári peres úton lehessen érvényesíteni.

A bűnösség kérdésében történt eltérő döntésre figyelemmel a másodfokú határozat ellen is megnyílt a jogorvoslati lehetőség. A pótmagánvádló fellebbezésére tekintettel a másodfokú bíróság döntése nem jogerős; az ügyben harmadfokon a Győri Ítélőtábla dönt.

Forrás: Veszprémi Törvényszék

Facebook Comments
Close
%d blogger ezt szereti: