15+1 ok, hogy aláírjuk a béruniós kezdeményezést

Augusztus 20-án elkezdődött a béruniós aláírásgyűjtés, olvassa el, miért érdemes aláírnia!

Tavaly novemberben jelentette be Vona Gábor, hogy a Jobbik az európai bérkiegyenlítés érdekében európai polgári kezdeményezést kíván elindítani. A kezdeményezés célja az európai bérunió megalakulása, az ”egyenlő munkáért egyenlő bért” elv beültetése az uniós alapelvek közé, hiszen a közép-európai országok árak tekintetében már rég felzárkóztak a nyugati országokhoz, azonban a bérek tekintetében hatalmas szakadék tátong továbbra is az egyes országok között.

Az ellenzéki párt ezután elkezdett hazai és külföldi szövetségeseket keresni magának, hiszen hét uniós tagállamban, egy év alatt egymillió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy az Európai Bizottság napirendre tűzze a kérdést. Ez a polgári kezdeményezés nem tökéletes eszköz, azonban a Jobbiknak ellenzékből ez volt az egyetlen rendelkezésre álló eszköze, kormánypártként hatékonyabb eszközökkel küzdhetne a célért. (Bővebben itt olvashat az európai polgári kezdeményezés intézményéről.)

Nyolc tagállamból sikerült támogatókat szerezni, így a kezdeményezésben részt vesz Bulgária, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Románia, és Szlovákia. Ezután megalakulhatott az a nyolctagú polgári bizottság, amely meghatározta és benyújtotta az Európai Bizottságnak a pontos kérdést. Az Európai Bizottság 2017. május 22-én elfogadta és regisztrálta a béruniós kezdeményezést, így zöld utat kaptak a kezdeményezők a kampány elindítására és az aláírásgyűjtés megszervezésére.

Magyarországon 2017. augusztus 20-án kezdődött meg az aláírásgyűjtés, és 2018. március 15-ig tart. A kampány során lehetőség van személyes aláírásra, de online is támogathatja a béruniós kezdeményezést az alábbi honlapon:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/33/public/index.do?lang=hu

Ha összejön az egymillió aláírás, akkor a Bizottság három hónapon belül megvizsgálja a kezdeményezést, fogadja és meghallgatja a szervezőket, valamint hivatalos választ fogad el, melyben javaslatokat fogalmaz meg, vagy megindokolja ha nem javasol lépéseket. Kedvező esetben a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő a kérdésben, ami után a szokásos jogalkotási eljárás indul el.

De nézzük is meg miért érdemes aláírnunk a béruniós kezdeményezést!
 1. Az Európai Bizottságnak kötelessége foglalkozni az üggyel, ha összegyűlik elegendő aláírás. A probléma felvetése az első lépés a megoldás felé, így mindenképpen fontos, hogy a megfelelő fórumokig eljusson a kezdeményezés.
 2. Hazánk egyik legnagyobb problémája a kivándorlás. A legtöbben azért hagyják el szülőföldjüket, mert itthon nem tudnak boldogulni. A jóval magasabb nyugati bérek elszívják a szakképzett munkaerőt, így egyre több hiányszakma alakul ki a keleti régiókban. Különösen rossz a helyzet az egészségügy területén, ahol sokakat csábított külföldre az akár hét-nyolcszoros fizetés.
 3. A közös cél létrehoz egy új kelet-közép európai összefogást, mellyel növekedhet az Európai Unióban betöltött szerepünk. Az EU jövője épp most formálódik, lehetőség lenne egy élhetőbb és gazdaságilag egyenlőbb Európa kialakítására.
 4. Az Európai Unió célja a harmonizáció. Ez miért ne vonatkozhatna a bérekre is? Az EU célja a közös piac létrehozása mellett a térség jólétének és stabilitásának megteremtése, ehhez pedig megfelelő bérek szükségesek minden tagállamban.
 5. A magasabb bérek kihatással vannak az egész ország működésére, így az oktatás, egészségügy színvonala is javulna, emellett a nyugdíj és a szociális támogatások is emelkednének. Minél több a befizetés, annál többet tud az állam is nyújtani a polgároknak.
 6. A bérunió egy nagyon összetett program, amely sok különböző intézkedés által segítené elő a bérfelzárkózást. Az egyes lépések önmagukban is hozhatnak eredményt, így habár a piaci béreket az EU közvetlenül nem határozhatja meg, azonban közvetett eszközökkel van lehetősége befolyásolni ezeket.
 7. A bérek közötti különbséget fokozatosan, jogilag és gazdaságilag megvalósítható módon kívánják csökkenteni.
 8. Az elmúlt 25 évben Kelet-Európa több mint 20 millió állampolgárát veszítette el a gazdasági célú kivándorlás miatt. Az utóbbi években a munkavállalás miatt külföldre költözők száma egyre növekedett, különösen a fiatal korosztályból hagyják el sokan saját országukat a magasabb életszínvonal reményében.
 9. Igaz csak 1 millió aláírás szükséges ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon az üggyel, de minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a jelzésértéke a kezdeményezésnek. Ha nagy tömegek sorakoznak fel a bérunió mellett, akkor valószínűbb az eredmények elérése.
 10. Kifejezetten jó az időzítés, hiszen a Brexitet követően megintult egy vita az Európai Unió jövőjéről. Sokan vetettek fel kritikákat az unió kapcsán, egyre erősebbek a reformtörekvések, hogy egy igazságosabb, szolidárisabb Európa jöjjön létre.
 11. A növekvő bérek növekvő keresletet is eredményeznek, így fellendülne a gazdaság, felértékelődne a magyar piac.
 12. A bevételek és kiadások aránya sokkal rosszabb a közép-keleti régiókban, mint a nyugati régióban. A termékek és szolgáltatások árai azonosak, de a bérek között hatalmas különbségek vannak, ami elképesztően igazságtalan!
 13. Az uniós jogszabályok között helye van a kezdeményezésnek, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke szerint az Unió átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze. Emellett az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikke a tisztességes és igazságos munkafeltételekről rendelkezik, ide fel lehetne venni az ”egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet.
 14. A nyugati és keleti országok közötti bérszakadék beláthatatlan társadalmi és politikai feszültségeket rejt magában, melynek feloldása minden európai ország érdeke. A bérkérdés legitim probléma, mely európai emberek millióit érinti.
 15. Az uniós támogatások nem jelentenek megoldást az alacsony munkabérekből eredő súlyos problémákra, hiszen a pályázati pénzek többségét infrastrukturális fejlesztésére fordítják.

+1  Veszíteni valója nincsen, ha aláírja, csak nyerhet vele!

Rig Lajos országgyűlési képviselőnk elmondta:

„Ez az ügy nem pártpolitikai kérdés. Igaz a Jobbik kezdeményezte a béruniót, azonban mindannyiunk érdeke, hogy Magyarországon növekedjenek a bérek, ezáltal élhetőbb legyen az országunk. Éppen ezért szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy pártszimpátiától függetlenül támogassa aláírásával a kezdeményezést. A választókerületemben folyamatosan szervezni fogunk aláírásgyűjtéseket, ezeknek a helyszínéről és az időpontjáról előre tájékoztatni fogom a lakosságot a Facebook oldalamon. Az aláírásgyűjtés első állomása Kisapátin lesz a szombati falunapon.”

Facebook Comments
Close
%d blogger ezt szereti: