Tervezzen új logót Tapolcának

Tervezzen új logót Tapolcának -50 éve város Tapolca logó pályázat

Mondjuk mit kell tudni a logó tervezéséről:

Tapolca városa 2016-ban ünnepli újbóli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2015. (X. 30.) számú határozatával ezért a 2016. évet ünnepi évvé nyilvánította, amely különböző rendezvények megvalósításával történik majd megemlékezés. Fontos azonban, hogy mindezen rendezvényeket, plakát-, sajtó- és egyéb megjelenéseket összefogja egy egységes arculat, amely a külső szemlélő számára egyértelművé teszi az ünnepi évhez kapcsolódást. Mivel az arculati elemek közül a logó a legfontosabb elem és, ezért Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet jubileumi városi logó tervezésére.

II. A pályázat tárgya

A kiíró olyan logóterveket vár, melyek egyedi módon tükrözik Tapolca különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség), és utalnak az évfordulóra is. A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (szöveges-, ikonikus- és vegyes logóval), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban az (grafikai) ábra/embléma típusú pályaművekre kíváncsi.

 

III. Szempontok:

  • könnyen azonosítható;
  • egyszerű és könnyen felismerhető;
  • egyedi “aláírás”, mely azonnal megkülönböztethető bármi mástól;
  • kilép a sablonok világából, merész;
  • szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális) és méretekre (levélpapírtól a nagyméretű kültéri molinóig)

IV. A pályázat jellege, formája

a./ A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

b./ A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.

c./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait

d./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik

e./ A pályázat nyelve: magyar

 

V. Pályázati feltételek

a./ Nevezési díj nincs.

b./ Egy pályázó maximum 2 pályatervet nyújthat be.

c./ A pályázat nyertese 50.000,- Ft díjazásban részesül, amely összeg az ÁFA-t már tartalmazza.

d./ A pályázat nyertesével – a bíráló bizottság döntése alapján – Tapolca Város Önkormányzata felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a mű nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

e./ A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül átadásra.

f./ A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

VI. A beadandó pályázati anyag tartalma

Logótervek

a./ a beküldött pályaművekben minimális használható méret: 50 mm

b./ logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.

 

Pályázati adatlap

A jelen kiírás mellékletét képező pályázati adatlapot – amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit- a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

 

VII. A pályázatból való kizárás esetei

A bíráló bizottság a pályázatból kizárja:

a./ a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,

b./ amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,

c./ a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,

d./ az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat.

e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

 

VIII. A pályázat beadása és elbírálása

a./ A pályázóknak a pályaművet elektronikusan – bármilyen típusú adathordozóra rögzítve – és kinyomtatva (fekete-fehér és színes változatban is) a pályázati adatlappal (lezárt borítékban) 2015. december 11. (kedd) 12:00 óráig beérkezően kell benyújtani személyesen vagy postai úton Tapolca Város Önkormányzatához (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) „évfordulós logó” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.

b./ A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a pályázókat szükség esetén egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be.

c./ A zsűri legkésőbb 2015. december 20-ig hirdeti ki döntését.

d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertes munkát a http://www.tapolca.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó zsűri:

A beérkezett pályaműveket Tapolca város polgármestere és az ünnepi év szervezőbizottsága zsűrizi.

Szerzői és felhasználói jogok

a./ A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

b./ A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszafizetni.

c./ A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

d./ A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

e./ A pályázat kiírója dönthet úgy, hogy a nyertes pályázat elemeit teljes egészében, részben, az egyes elemeket megváltoztatva vagy egyáltalán nem használja fel.

A cikk és a pályázat forrása Tapolca város honlapja

Facebook Comments
Close
%d blogger ezt szereti: